Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Forsikring er et middel til beskyttelse mod okonomisk tab. Det er en form for risikostyring, der primaert bruges til at afdaekke risikoen for et kontingent eller usikkert tab. En virksomhed, der yder forsikring, er kendt som et forsikringsselskab, forsikringsselskab, forsikringsselskab eller forsikringsselskab. En person eller enhed, der kober forsikring, er kendt som forsikret eller som forsikringstager. Forsikringstransaktionen indebaerer, at den forsikrede patager sig et garanteret og kendt relativt lille tab i form af betaling til forsikringsselskabet i bytte for forsikringsselskabets lofte om at kompensere den forsikrede i tilfaelde af et daekket tab. Tabet kan maske vaere okonomisk, men det skal reduceres til okonomiske vilkar og involverer normalt noget, hvor den forsikrede har en forsikringsmaessig interesse, der er etableret ved ejerskab, besiddelse eller tidligere eksisterende forhold. Den forsikrede modtager en kontrakt, kaldet forsikringspolice, der beskriver de betingelser og omstaendigheder, hvorpa forsikringsgiveren vil kompensere den forsikrede. Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi Det belob, som forsikringsgiveren opkraever for den forsikrede for den daekning, der er fastsat i forsikringspolicen, hedder praemien. Hvis den forsikrede oplever et tab, der potentielt er daekket af forsikringspolicen, indgiver forsikrede et krav til forsikringsselskabet til behandling af en erstatningsansvarlig. Forsikringsselskabet kan afdaekke sin egen risiko ved at tegne genforsikring, hvorved et andet forsikringsselskab indvilliger i at udfore en del af risikoen, isaer hvis den primaere forsikringsgiver anser risikoen for stor for at kunne baere. Metoder til overforsel eller distribution af risiko blev praktiseret af kinesiske og babylonske forhandlere for laenge siden som henholdsvis 3. og 2. artusinde f.Kr..1 Kinesiske handlende, der rejste forraederiske flodfald, ville omfordele deres varer pa tvaers af mange fartojer for at begraense tabet som folge af et enkelt fartojs kapsejsning . Babylonierne udviklede et system, der blev optaget i den beromte Code of Hammurabi, c. 1750 f.Kr., og praktiseres af tidlige Middelhavet sejladshandlere. Perihal Perkembangan Asuransi